• Çap

Görülən işlər: Bu layihə cərcivəsində Azərbaycanın 40-dan artıq rayonunda Milli QHT Forumu ilə birgə sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən xanımlar üçün “Sahibkarlıq fəlsəfəsi və texnologiyası”, “Qadın və kiçik sahibkarlıq”, “Kənd təsərrüfatının inkişafında qadınların rolu”, “Sahibkar qadınların hüquqların qorunması müxanizmi”, “Sahibkarlığın inkişafı üçün kredit və suudaların alınması və istifadı qaydaları”, “Qadınlar arasında sahibkarlığın inkişafının iqtisadi əsasları” və s. mövzusunda təlimlər keçirilimişdir.

Layihənin icrası nəticəsində regionlarda qadınlar arasında qismən də olsa sahibkarlığın inkişafına nail olunmuş, onunları bu sahədə bilik və bacarıqları artırımışdır.