• Çap

Donor: BMT-nin QHT-lər üçün Təlim və Resurs Mərkəzi

 

Görülən işlər: İsmayıllı rayonunda “KİV QHT əməkdaşlığı” adlı  vətəndaş cəmiyyətinin otributlarından olan KİV və QHT-lər üçün iki günlük seminar təşkil edilmişdir. Bu seminarda onlar arasında əməkdaşlığın formalaşdırılmasına və inkişafına dair məşğələ keçirilmiş, praktik təlim aparılmışdır. İntelektual oyunlar və  qruplarda iş bu əməkdaşlığa vizual nəzər yetirməyə imkan yaratmışıdır. İki günlük seminarın sonunda KİV-QHT əməkdaşlığıda dair bəyanat qəbul edilmişdir.